Här finns en kort film som visar hur man kan byta torkarblad på Isnix. Du dirigeras till FaceBook.